Generalforsamling i Østervrå Antenneforening


Torsdag den 22. marts 2018, kl. 19.00 i

 Østervrå Hallens Kulturhus
DAGSORDEN:

 1. Valg af dirigent


 2. Beretning


 3. Aflæggelse af regnskab


 4. Fastsættelse af medlemsbidrag og tilslutningsafgift


 5. Evt. indkomne forslag, senest 10 dage førtil formanden.

 Bestyrelsen stiller følgendeforslag: Tilføjelse til §7: Kassereren kan undtagelsesvis vælges udenformedlemskredsen


 6. Valg af bestyrelse og suppleant


 7. Valg af revisor8. EventueltØstervråAntenneforening 


Bestyrelsen

Cookies

Kontakt

Benny Jensen
Formand
Tlf.: 98 95 16 88
oevnet@youmail.dk