Generalforsamling i Østervrå Antenneforening 2018
Forening: Østervrå Antenneforening
Publiceret af: Heine Højlund
Dato: 06-03-2018 21:21:41
Kategori: Generelt
     

 Generalforsamling i Østervrå Antenneforening


Torsdag den 22. marts 2018, kl. 19.00 i

 Østervrå Hallens Fælles lokaler
DAGSORDEN:

 1. Valg af dirigent


 2. Beretning


 3. Aflæggelse af regnskab


 4. Fastsættelse af medlemsbidrag og tilslutningsafgift


 5. Evt. indkomne forslag, senest 10 dage før til formanden.

 Bestyrelsen stiller følgende forslag:

 Tilføjelse til §7: Kassereren kan undtagelsesvis vælges uden for medlemskredsen.


 6. Valg af bestyrelse og suppleant


 7. Valg af revisor


 8. Eventuelt


Østervrå Antenneforening 


Bestyrelsen 

 
Cookies

Kontakt

Benny Jensen
Formand
Tlf.: 98 95 16 88
oevnet@youmail.dk