Nyt fra Østervrå Antenneforening
06/12/2020 10:07 | Heine Højlund
Nyt fra ØstervråAntenneforening Forventede priser på TV-pakker for 2021: Grundpakke......... 2.655 k...

Østervrå Antenneforening

Generalforsamling

den 25. marts 2020 er AFLYST
indtil videre.
                                           
                                       Bestyrelsen


Gigaspeed ombygning i Østervrå Antenneforening.

er nu færdig.


Nyt fra Østervrå Antenneforening

Informationsmøde:mandag den 9. december kl 17-19

Bestyrelsen i Østervrå Antenneforening kan ikke på nuværendetidspunkt sige noget konkret om de verserende forhandlinger medlem YouSee ogDiscovery. Bestyrelsen regner med, at de i løbet af kort tid kan udlevere nogetinformationsmateriale og indkalder til informationsmøde den 9. december.

Forhandlingerne mellem YouSee og Discovery er brudt sammen,forstået på den måde, at de to parter ikke ser mulighed for at nå frem til etresultat inden nytår.

Det betyder, at YouSee fra den 1. januar er nød til at ændredrastisk i pakkernes sammensætning. Kanalomlægningen betyder IKKE at allesportskanalerne forsvinder, men at det meste af det sport, som medlemmerne kanse nu, kan de også se efter nytår, det skal blot ses på andre kanaler.

 

Nye pakker

- De nye pakker, der er lagt op til, ser rigtig spændendeud, så slå koldt vand i blodet, der vil blive informeret om de nye pakker, oghvilke muligheder der er for at modtage det indhold, som vi mister, hvis etbrud med Discovery bliver endeligt, lyder det fra bestyrelsen.

Hovedtrækkene i de nye pakker er, at Charlie flytter tilgrundpakken, og da det er en meget populær kanal, betyder det at mange kanskifte fra en mellempakke til en grundpakke. Desuden flyttes allesportskanalerne til mellempakken, så dem der hovedsagelig ser sport, kan skiftefra fuldpakke til en mellempakke og så tilkøbe det sport, de mangler, hvilketgiver ca. den samme udgift, som man er vant til.


Informationsmøde

Der vil, så snart det er trykt, blive husstandsomdeltinformationsmateriale og datoen for et informationsmøde er programsat til mandag den 9. december i Østervrå Kulturhus.kl 17-19Boksen kan afhentes i Yousee butikkerne i Hjørring eller Frederikshavn


 
   


 
Cookies

Kontakt

Benny Jensen
Formand
Tlf.: 98 95 16 88
oevnet@youmail.dk